. Ma Izabella napja van.

Kispesti Alapítványok, Egyesületek és Klubok
 

Közalapítványok

 

1. Kispest Közbiztonságért Alapítvány

 

1195 Budapest, Városház tér 18.

Alapító: Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzata
Kuratórium elnöke: dr. Pella László
Kuratórium tagjai:
Farkas-Földi Irma
Gulyás Zoltán
dr. Lélfai Koppány
Potyondi István
Somogyi Lászlóné
Szántó László
Bírósági nyilvántartási szám: 3126

Alapítvány célja:
- a közbiztonság javításának támogatása,
- a bűnmegelőzési tevékenység segítése,
- polgári önvédelmi csoportok létrehozása és működésük, képzésük támogatása,
- a Kispesti Rendőrkapitányság tárgyi eszközökkel, modern technikai felszerelésekkel történő támogatása,
- a mozgó rendőrjárőrök számának növelése, annak érdekében, hogy több rendőr legyen a kerületben a bűnelkövetés megakadályozására,
- bűntettet kiemelkedő módon megakadályozó vagy felderítő polgári vagy rendőrségi személyek, évente egy alkalommal, erkölcsi és anyagi jutalmazása,
- az önkormányzat kereskedelmi és hatósági ellenőrzési feladatait segítő, abban közreműködő hivatásos állományú rendőrök túlmunkájának anyagi elismerése,
- a lakosság közbiztonságát elősegítő, biztonsági és riasztó rendszerek telepítésének támogatása,
- reklámcélú kiadások, hogy az alapítvány további pénzeszközöket szerezzen a fenti célok megvalósításához.

Adószáma: 18042065-1-43
Számlaszám: 11719001-20246723

2. Kispesti Egészségügyi Gép-Műszer Alapítvány

Kispesti Egészségügyi Intézet, 1195 Budapest, Ady E. u. 122. 

Alapító: Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzata
Kuratórium elnöke: dr. Zádori Magdolna
Kuratórium tagjai:
dr.Vargha Péter Gyula
dr. Balaton Péter
Dömötör Lászlóné
Görcz Gibor
dr. Hegyi Gabriella
dr. Heinisch Pál
dr. Káldi Mária
dr. Ladik Márta
dr. Eszényi József
Mátyus Erzsébet
Bírósági nyilvántartási szám: 3931


Alapítvány célja:
A nélkülözhetetlen új diagnosztikus és terápiás berendezések beszerzése, Kispest egészségügyi intézményeinek üzemeléséhez elengedhetetlen, magasabb színvonalú, a törvényi kötelezettségen túlmutató infrastruktúra biztosítása.

Adószám: 18050536-1-43.
Számlaszám: 11719001-20255817

3. Kispesti Emlékmű Alap Alapítvány

1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Alapítója: Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzata
Kuratórium elnöke: Nagy Mihály
Kuratórium alelnöke:
Hegedűs László
Hernádi Paula
Kuratórium titkára és tagja: dr.Szendi Istvánné
Kuratórium tagjai: Hefter József
Mérai-Horváth Gusztáv
Chernel Erika
Farkas Endre
Makács Tamás
Szommer György
Tábor János
Bírósági nyilvántartási szám: 4190


Alapítvány célja:
Az Alapító Okirat bevezető részében jelzett I. és II. világháborús emlékmű, valamint 1956-os emlékmű megterveztetése, kiviteleztetése és az emlékművek mindenkori karbantartása, a kispesti művészeti tevékenységek támogatása. Az emlékművek felállításával egyidejűleg a környezet parkosítása és rendben tartása, környezetvédelem.

Adószám: 18245574-1-43.
Számlaszám: 11719001-20020316

4. Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány

1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Alapító: Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzata
Kuratórium elnöke: Finta Zsolt
Kuratórium titkár: Szántó Lászlóné
Kuratórium tagjai:
Huszár Erzsébet
Bruckner Béláné
Vinczek György
Horváth Tamás
Somogyi Lászlóné
Szigetvári Györgyné
Deákné Császár Gabriella
Felügyelő szerv elnöke: Lublóváry Ákos
Felügyelő szerv tagjai:
Petrányi Edit
Szőke László
Bírósági nyilvántartási szám: 1917


Közalapítvány célja:
- A kispesti rászorultak speciális élethelyzetéhez nyújtandó segítségadás, melynek megvalósítása érdekében a XIX.ker. Önkormányzat kezdeményezésével, illetve alapításával egy kerületi, helyi jelentőségű, nyitott szociális alapítvány jön létre.
- Gyógykezelések (pl. műtét) és terápiás folyamatok támogatása, amelyek Magyarországon nem végezhetők el és a Nemzetközi Egyezmények keretei között sem oldhatók meg.
- Hozzájárulás a hazánkban nem beszerezhető gyógyászati segédeszközök megvásárlásához, azok szükséges javításához, karbantartásához,
- Speciális betegségben szenvedők (pl. cukorbetegek, mozgássérültek) üdültetéséhez hozzájárulás (gyermek és felnőtt).
- Egészségügyi okokból leszázalékolt munkanélküliek foglalkoztatásához alkalmas munkahelyek megteremtéséhez hozzájárulás.
- Rehabilitációs mozgásjavítás (gyermek és felnőtt) feltételeinek megteremtéséhez segítség.
- Bedolgozói munkahely teremtés, valamint segítségnyújtás a vállalt feladatok elvégzéséhez (anyagszállítás, részfeladatok kialakítása, stb.) amiben a magánszektor bekapcsolódására is számítunk.
- Lakóterületen élő személyek (nyugdíjasok, GYED-en, illetve GYES-en lévők) felkutatása, akik "kifőzde" jelleggel rendszeres étkezést (ebéd) biztosítanak néhány személy részére (felnőtt és gyermek). A szolgáltatást nyújtónak jövedelem-kiegészítést jelent, a szolgáltatást igénybe vevőnek pedig naponta egyszer rendszeres meleg étkezést.
- Lakóterületen élő személyek felkutatása, akik szabadidővel rendelkeznek és jövedelem-kiegészítés, vagy karitatív célból gyermek és/vagy beteg felügyeletet vállalnak.
- Egészségügyi és oktatásügyi körébe is tartozó, de határeseteket jelentő gyermekekkel való foglalkozás (enyhén mozgáskorlátozott és fogyatékos gyermekek segítése az egészségügyi intézmény igénybevétele, illetve az általános iskola elvégzéséhez speciális gyógypedagógiai feladatok ellátása, az állami oktatás keretein belül, stb.).
- Kerületi lakos, felnőtt segélyezettek részére a szociális étkeztetéshez való hozzájárulás, illetve a költségek kiváltása.
- Kerületi munkanélküliek támogatása, akik részére a munkanélküli segély járandóság jogosultságát a hatóság megállapította, de a tényleges munkanélküli segély folyósításáig átmeneti időtartamra semmilyen jövedelemmel nem rendelkeznek.
- Félárva kiskorú részére az árvajáradék megállapításától a folyósításig eltelt időre átmeneti támogatás biztosítása.
- Kerületi lakos nyugdíjas részére, a nyugdíjjogosultság megállapítása és a tényleges nyugdíjfolyósítás között eltelt átmeneti időre támogatás biztosítása.
- Egyéb szociális, karitatív tevékenység.

Adószám: 19677976-1-43
Számlaszám: OTP 11719001-20225614

5. Kispesti Tudásház Közalapítvány

1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Alapító: Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kuratórium elnöke: Schalamonek Henrikné
Kuratórium képviselője: Bede Ottó
Kuratórium tagjai:
Tóth Tibor
Madaras György
Horváth Zsolt
Lendvai Klára
Vidra Zoltán
Ritter János
Makkné Hajnis Annamária
Felügyelő szerv elnöke: Pötörke Gyula
Felügyelő szerv tagjai:
Martincsevics György
Somogyvári Józsefné
Takács Emese
Farkas Tibor
Mihály András
Bírósági nyilvántartási szám: 8082

Közalapítvány célja:
A Közalapítvány létre kíván hozni Kispesten egy olyan "Tudásház" vagy "Teleház" jellegű műhelyt, amely beleilleszkedik a "Teleház" országos hálózatba és ezáltal bekapcsolja a számítógéppel rendelkező, vagy azt a "házon" keresztül igénybe vevő - közösséget az intelligens hálózatok nemzetközi rendszerébe. Ezen túl pedig elsődleges célja a kispesti közösséget felkészíteni az információs társadalom élet- és munkaformáinak elsajátítására.
A Közalapítvány céljai összhangban vannak az EU keretprogramjával és a RISI, illetve az ERISI program keretében kívánja megvalósítani ezeket
.

Adószáma: 18241350-1-43
Számlaszáma: 11719001-20321703

6. Kolónia Kispest Helytörténeti és Helyismereti Közalapítvány

1191 Budapest, Fő u. 38.

Alapító: Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzata
Kuratórium elnöke (képviselője)
Kuratórium titkára: Hernádi Paula
Kuratórium tagjai:
dr. Sebestyén Péter
Hernádi Paula
Siklós Zsuzsa
Lublóváry Ákosné
Nagy Tamás
Kerék Imre
Arany-Tóth Zoltán
Szirmai Tamás
Felügyelő szerv elnöke: Fenyvesi Dezső
Felügyelő szerv tagjai:
dr. Eszényi József
Takács Emese
Bírósági nyilvántartási szám: 8189


Közalapítvány célja:
A Főváros XIX. kerületének, Kispestnek a helytörténetével kapcsolatos közfeladatainak ellátása, az ilyen
irányú tevékenység segítése, a meglévő helytörténeti gyűjtemény és egyéb hasonló jellegű (irodalomtörténeti, zenetörténeti, játéktörténeti stb.) gyűjtemények, hagyatékok megőrzése, gondozása, feldolgozása, fejlesztése.
A helytörténeti ismeretek oktatási centrumokban történő megismertetésének elősegítése, ifjúsági táborok szervezése.
Minden helytörténeti érték megmentését, védelmét, népszerűsítését szolgáló polgári kezdeményezés felkarolása, támogatása. Együttműködés a hasonló jellegű meglévő és alakuló szervezetekkel.
Az etnikai kisebbségek hagyományőrző tevékenységének elősegítése, muzeális jellegű értékeik felkutatása, gyűjtése és megőrzése révén.
Magángyűjtemények, hagyatéki anyagok felkutatása, eredmények bemutatásának menedzselése.
A kerület kiemelkedő személyiségeinek díszpolgárok, kitüntetettek, neves közéleti személyek, tudósok, művészek szellemi eredményeinek, hagyatékainak feldolgozásához a szükséges segítség megadása.
A közalapítvány céljai eléréséről pályázatok kiírásával, kiadványok gondozásával, oktatási célokra alkalmas könyvek, brosúrák beszerzésével, vetélkedők, előadások szervezésével is gondoskodik.
Feladata, hogy a helytörténeti ismereteket széleskörűen népszerűsítse a helyi médiák felhasználásán keresztül.

Adószáma: 18244683-1-43
Számlaszáma: 11719001-20325202

Kiadványa: Kispesti Krónika 2004-2007

7. U19, a Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány

1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Alapítója: Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kuratórium elnöke: Dr. Bognár András
Kuratórium titkára: Esterházy Márton
Kuratórium tagjai:
Szűcs Ernő
Vidra Péter
Gombi Attila
Gajda Péter
Burány Sándor
Gács Pál
Horváth László
Szalai László
Felügyelő bizottság tagjai:
Hanzély Mihály
Novák Gábor
Gál László
Bírósági nyilvántartási száma: 9328

Közalapítvány célja:
A Budapest XIX kerületben, Kispesten élő illetve itt sportoló gyermekek illetve 20 év alatti fiatalok sporttevékenységének támogatása. A különböző sportolási lehetőségek biztosítása, azaz edzési- és versenyfelkészülései lehetőségek támogatása, különös tekintettel a labdarúgó utánpótlás nevelés feladatait szolgáló tevékenységekre, együttműködve a Honvéd F.C. Kft. szakmai vezetésével.

Adószáma: 18252673-1-43
Számlaszáma: 11719001-20336367

Alapítványok

Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Azért azt elvártam volna, hogy a magyar ellenzéki politikusok tiltakoznak, felhívják a nemzetközi szervezetek ...
Bővebben >>